Prezentarea școlii

Situată la limita dintre cartierele Carpaţi I şi Carpaţi II, şcoala noastră a sărbătorit, în anul 2012,  40 de ani de funcţionare, perioadă în care a educat zeci de mii de elevi.

În urma inundatiilor, din 14 mai 1970 -  în municipiul Satu Mare, Statul prevede realizarea unor complexe de locuit între care şi zona UNIO. Arhitectul Rupprecht Karoly conduce un colectiv de arhitecţi care întocmeşte proiectul zonei. În doi ani şcoala este construitã de grupul de şantiere Carpaţi Bucuresti, care dă şi numele noului cartier construit.

Pe data de 2 februarie 1972 are loc deschiderea oficială a şcolii care primeşte numele de Scoala Generalã Nr.8 si are 13 clase cu limba de predare română de la clasa I la clasa a X-a şi 9 clase cu limba de predare maghiarã,  director fiind  prof. Silaghi Gavril. Într-un an şcoala devine una din cele mai bine dotate şcoli din municipiu.

Între anii 1980-1991 - director al şcolii devine doamna Mateianu Cornelia, profesor de matematicã. Nu mai funcţioneazã clase a IX-a si a X-a.

Populatia şcolară începe să crească datorită renumelui şcolii şi construirii cartierului Carpaţi II.

În următorii 7 ani,1991-1998,  director devine doamna Ioana Silaghi, profesor de biologie. Populaţia şcolară creşte atât de mult încât se intră în 3 schimburi.

Cu ocazia aniversării celor 25 de ani de existenţă şcoala primeşte numele marelui poet OCTAVIAN GOGA, simbolizat prin prietenia Goga-Ady Endre, buna întelegere între profesorii şi elevii de etnie româna şi maghiarã.

Din 1998 până în august 2012,  director devine, doamna Liliana Hanc, profesor de fizicã. Se înfiinţează laboratorul de informatică şi se conectează la Internet.

Se intră în două schimburi. Se iniţiază proiectele "Ziua Verde" ,,Ziua şcolii -1 Aprilie”, "1 iunie" etc. În urma evaluărilor fãcute şcoala este declaratã "Scoalã reprezentativã" a învăţământului românesc. Intră în funcţiune prima clasã în alternativa educationalã "Step by Step", alternativă care funcţionează şi în prezent.

În anul 2000 – s-a implementat proiectul "Ca sã convietuim armonios trebuie să comunicăm" finantat de Fundatia pentru o societate deschisã – Soros prin Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturalã.

Activitãtile s-au desfãsurat împreunã cu Scoala "Ioan Opris", Turda, iar în anul 2003 - începe proiectul de colaborare cu şcoala "Benczur Gyula " Nyiregyhaza, Ungaria obiectivul fiind schimbul de tradiţii şi experienţã pe teme pedagogice.

La data de 1 noiembrie 2003, la Seminarul national de geo-ecologie al CCDG, şcoala este recunoscutã la nivel european ca şi Eco-scoalã şi primeşte STEAGUL VERDE. Proiectul Eco-Scoala devine program principal de educaţie oferit de şcoalã, în şcoala noastră desfăşurându-se numeroase acţiuni ecologice.

Între anii 2012-2013, Şcoala Gimnazială “Octavian Goga” a fost condusă de d-na director Cheregi Florina, profesor de biologie şi profesor pentru învăţământ primar și director adjunct prof. Corina Chindriș, profesor  de limba şi literatura română.

Între anii 2013-2014, Şcoala Gimnazială “Octavian Goga” a fost condusă de d-na director Cheregi Florina, profesor de biologie şi profesor pentru învăţământ primar și de d-na prof. Talvac Diana, profesor de limba şi literatura română, în calitate de director adjunct.

Între anii 2014-până în prezent școala este condusă de director Chindriș Corina Adriana, profesor limba și literatura română, ajutată de prof. Rațiu Ioana, profesor socio-umane.

Baza materială este formată din:

* un corp de clădire care cuprinde: 22 săli de clasă, 3 laboratoare (fizică, chimie, informatică), 4 cabinete (lb. română, matematică, fizică şi chimie), o bibliotecă, un cabinet medical, un cabinet consiliere şcolară, o sală de sport în incinta şcolii;

* o sală de sport nouă şi modernă, dată în folosinţă la data de 3 decembrie 2012;

*  un teren de fotbal, un teren sintetic multifuncțional (dat în folosință în anul 2016), unul de baschet, unul de volei şi unul de handbal.

În fiecare sală şi laborator avem o dotare foarte bună în ceea ce priveşte materialul didactic (computere, aparaturã de laborator, videoproiectoare, hãrti, planşe, etc).

Corpul profesoral este format din:

*  54 cadre didactice din care 24 învãțãtoare şi 30 de profesori;

*  personal didactic auxiliar: 2 secretare , 1 administrator, 1  contabil, 1 bibliotecar;

*  5 persoane pentru întreţinere şi 2 persoane care asigură paza instituţiei.

În prezent în şcoala noastră învaţă 782 de elevi. La ciclul primar sunt 282 elevi repartizaţi în 18 clase, din care 100 de elevi sunt înscrişi în alternativa Step by Step, iar în ciclul gimnazial sunt 260 elevi repartizaţi în 11 clase. Structura Sătmărel cuprinde un număr de 140 de elevi.