Activități extracurriculare → Școala altfel_Activități_2018-2019

ORAR - ”ȘCOALA ALTFEL” 2018-2019

LUNI - 29 octombrie 2018

 EXCURSIE ÎN ȚARA OAȘULUI: - 47 de elevi, din clasa a V-a A și a VI-a A - prof. Vlad Nicoleta - diriginte organizator cls. a V-a A
  - durată: 9 - 17:30 - prof. Fabian Laura - diriginte organizator cls. a VI-a A
    - prof. Oros Adela - însoțitor
    - Peter Orsolya - părinte însoțitor